ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या मर्यादीत  क्षेत्रापुरती 26 सप्टेंबर रोजी स्थानिक सुट्टी

0 6

नांदेड, दि. 19 :- नांदेड जिल्ह्यातील 13 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे त्या मर्यादीत क्षेत्रापुरती बुधवार 26 सप्टेंबर 2018 रोजीची स्थानिक सुट्टी जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी जाहिर केली आहे.राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्दिष्ठ कार्यक्रमानुसार घेण्यात येत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या ऑक्टोंबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी तसेच सरपंच पदासाठी थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जारी करण्यात आला आहे. या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक प्रक्रिया कार्यान्वतीत असून ग्रामपंचायत सार्वत्रिक मतदानाचा दिवस हा कार्यालयीन कामाचा दिवस असल्याने ग्रामपंचयातीच्या निवडणुका जेथे नियोजित आहेत, तेथील मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा याकरीता महाराष्ट्र शासन परिपत्रक आणि शासन निर्णय राजस्व व सेवा विभाग नुसार निवडणूक आयोगाच्या 23 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या आदेशान्वये नांदेड जिल्ह्यातील 13 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. त्या मर्यादीत क्षेत्रापुरती बुधवार 26 सप्टेंबर 2018 रोजीची स्थानिक सुट्टी जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी जाहिर केली आहे. त्याबाबत अधिसुचना निर्गमीत करण्यात आली आहे.