रास्तभाव धान्य दुकानात तीन महिन्याची साखर उपलब्ध

0 8

नांदेड दि. 24 :- सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेअंतर्गत नांदेड जिल्‍हयातील अंत्‍योदय शिधपत्रिकाधारकासाठी शासनाने सप्टेंबर, ऑक्टोंबर व नोव्हेंबर 2018 साठी नियमित नियतन साखर प्रति शिधापत्रिका एक किलो याप्रमाणे मंजुर केले आहे. या महिन्‍यात जिल्‍हयासाठी 1902.5 क्विंटलचे नियतन शासनाकडून प्राप्‍त झाले आहे. या नियतनाची उचल करुन प्रत्‍यक्ष शिधापत्रिकाधारकास संबंधीत स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानामार्फत वितरण करण्‍यात येणार आहे.  तालुका निहाय नियतन पुढील प्रमाणे देण्‍यात आले आहे. नांदेड – 162.5 , हदगाव- 91.5, किनवट- 458.5, भोकर-89, बिलोली- 64.5, देगलूर- 135.5, मुखेड- 201.5, कंधार- 18, लोहा- 124.5, अर्धापूर- 17.5, हिमायतनगर- 30.5, माहूर- 196, उमरी- 84.5, धर्माबाद- 76, नायगाव- 114.5, मुदखेड- 38 याची सर्व अंत्‍योदय शिधापत्रिकाधारकांनी स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानातून साखरेची उचल करावी, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी नांदेड यांनी  केले आहे.