नांदेड लोकसभा:विधानसभा मतदारसंघनिहाय झालेले मतदान

0 25

विधानसभा मतदारसंघनिहाय झालेले मतदान
नांदेड लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी 2 हजार 28 मतदान केंद्रातून मतदान प्रकिया पार पडली. 16- नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभा मतदारसंघानिहाय माहिती पुढील प्रमाणे.
85-भोकर- स्त्री मतदार संख्‍या 91 हजार 389, पुरुष मतदार संख्‍या 1 लाख 4 हजार 419 , इतर एक असे एकूण झालेले मतदान 1 लाख 95 हजार 809 (टक्‍केवारी 70.71),
86-नांदेड उत्‍तर- स्त्री मतदार संख्‍या 90 हजार 268 , पुरुष मतदार संख्‍या 1 लाख 2 हजार 997 इतर 10 असे एकूण झालेले मतदान 1 लाख 93 हजार 275 (टक्‍केवारी 62.73),
87-नांदेड दक्षिण- स्त्री मतदार संख्‍या 83 हजार 181, पुरुष मतदार संख्‍या 97 हजार 284 असे एकूण झालेले मतदान 1 लाख 80 हजार 465 (टक्‍केवारी 64.17),
89-नायगाव खै.- स्त्री मतदार संख्‍या 92 हजार 882, पुरुष मतदार संख्‍या 1 लाख 4 हजार 539 असे एकूण झालेले मतदान 1 लाख 97 हजार 421 (टक्‍केवारी 69.79),
90-देगलूर- स्त्री मतदार संख्‍या 86 हजार 733, पुरुष मतदार संख्‍या 96 हजार 793 असे एकूण झालेले मतदान 1 लाख 83 हजार 526 (टक्‍केवारी 63.31),
91-मुखेड- स्त्री मतदार संख्‍या 80 हजार 37 , पुरुष मतदार संख्‍या 88 हजार 582, इतर एक असे एकूण झालेले मतदान 1 लाख 68 हजार 620 (टक्‍केवारी 60.48) एवढे आहे